ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2024-2025 "Θέματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας Φύλου στην Ψυχοθεραπεία"

Πρόκειται για εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Σκοπός του προγράμματος είναι η αποδόμηση μύθων και στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, την σεξουαλικότητα και την δημιουργία σχέσεων, έχοντας ως βάση το επιβεβαιωτικό (affirmative) μοντέλο, αξιοποιώντας εργαλεία της βιωματικής και μη τυπικής μάθησης.
 
Θα δοθούν σημειώσεις, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης.
 
Σε ποιους απευθύνεται;
 
– Σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας με στόχο την δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου και μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις οικογένειές τους.
 
– Σε φοιτητές/-τριες συναφών κλάδων (ψυχολογίας, συμβουλευτικής, κοινωνικής εργασίας κλπ.).
 
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
ΛΟΑΤΚΙ+ Θέματα στην Ψυχοθεραπεία
 
1ο Σ/Κ  19-20/10/2024
 
Βασική Ορολογία.
 
– Τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα στην επιστήμη της Ψυχολογίας και Ψυχιατρικής: Ιστορική Αναδρομή.   
 
– Μεγαλώνοντας ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο: Αναπτυξιακό τραύμα – Μειονοτικό Στρες – Ψυχική Ανθεκτικότητα.
 
– Καταστάσεις Ίντερσεξ: Το βιολογικό φύλο ως φάσμα και όχι ως δίπολο.
 
– Σεξισμός – Ετεροκανονικότητα – Ομο-/ Αμφί-/ Τρανσ- φοβία.
 
 
2ο Σ/Κ  16-17/11/2024
 
Coming out
 
– Προσεγγίσεις, θεωρίες και έρευνες.
 
– Συνήθεις αντιδράσεις της οικογένειας καταγωγής στο coming out του παιδιού.
 
– Coming out στο φιλικό περιβάλλον.
 
– Coming out στον εργασιακό χώρο.
 
– «Υπερήφανοι Γονείς»: ομάδα στήριξης και ενδυνάμωσης γονέων με ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής.
 
 
3o Σ/Κ  14-15/12/2024
 
Coming out (2)
 
– Εσωτερικευμένη ομο-/ αμφί-/ τρανσ- φοβία και οι συνέπειές της στο ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο.
 
– Εργαλεία ανίχνευσης της εσωτερικευμένης ομο-/ αμφί-/ τρανσ- φοβίας και διαχείρισή της.
 
– Συγκεκαλυμμένη ομο-/ αμφί-/ τρανσ- φοβία των ψυχοθεραπευτών/-τριών. Πώς μπορεί να επηρεάσει την ψυχοθεραπευτική σχέση.
 
 
4ο Σ/Κ  25-26/1/2025
 
ΛΟΑΤΚΙ+ Συντροφικότητα
 
– Μύθοι και πραγματικότητα.
 
– Πώς το μειονοτικό στρες επηρεάζει τις ερωτικές σχέσεις.
 
– Πολυσυντροφικότητα.
 
– Kink – BDSM.
 
– Dating apps.
 
 
5ο Σ/Κ  15-16/2/2025
 
ΛΟΑΤΚΙ+ Γονεϊκότητα
 
– Στήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που επιθυμούν να γίνουν γονείς.
 
– Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τεκνοθεσία, αναδοχή.
 
– Εξερεύνηση στερεοτύπων σχετικά με την γονεϊκότητα.
 
– Κοινωνικοποίηση ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειών.
 
 
6ο Σ/Κ  15-16/3/2025
 
Gender Studies & Queer θεωρία
 
– Το φύλο ως κοινωνική κατασκευή. Θεωρίες και προσεγγίσεις.
 
– Διαθεματικότητα και φεμινισμός.
 
– Affirmative πρακτικές vs Διερευνητικό μοντέλο. Μύθοι και πραγματικότητα.
 
– Gender expansive, genderqueer και gender non-conforming ταυτότητες.
 
– Αποδόμηση στερεοτύπων σχετικά με τις επιβεβαιωτικές ως προς το φύλο ιατρικές παρεμβάσεις.
 
 
7ο Σ/Κ  26-27/4/2025
 
Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στην ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
 
– Στερεοτυπικές φράσεις και εκφράσεις στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και πώς να τις αποφύγουμε.
 
– Η σημασία της κοινωνικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε ασφαλείς χώρους. Πώς και πού παραπέμπουμε.
 
– Σεξουαλικές πρακτικές – Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) – HIV  – HPV.
 
 
8o Σ/Κ  17-18/5/2025
 
Βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στην ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (2).
 
– Δημιουργία συμπεριληπτικού και ασφαλούς πλαισίου για την διευκόλυνση της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.
 
– Συνήθεις προκλήσεις και δυσκολίες στον χώρο της εργασίας. Τρόποι διαχείρισης.
 
– Ηλικιωμένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Ανάγκες και προκλήσεις.
 
– Θρησκεία vs Πνευματικότητα. Ο ρόλος του/της ψυχοθεραπευτή/-τριας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να δείτε κι εδώ: synixiseis.gr/ekp/seminario-septemvrios-2024-themata-sexoualikou-prosanatolismou/

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δηλώσετε συμμετοχή: evaspinou@gmail.com ή καλέστε στο 6977839037